OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Goldwell Cosmetic (CZ), s.r.o.  Závazek k ochraně osobních údajů
Ochrana bezpečnosti a soukromí vašich osobních údajů je pro Goldwell Cosmetic (CZ), s.r.o. důležitá; proto vedeme naše podnikání v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a bezpečnosti údajů. Doufáme, že tato politika uvedená níže vám pomůže pochopit, jaké údaje Goldwell Cosmetic (CZ), s.r.o. může shromažďovat, jak Goldwell Cosmetic (CZ), s.r.o. tyto data používá a jaké má bezpečnostní opatření a s kým je můžeme sdílet.

 

Osobní údaje
Prostřednictvím našich webových stránek bude Goldwell Cosmetic (CZ), s.r.o. o vás shromažďovat pouze tyto osobní údaje (např. vaše jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu), které se nám dobrovolně rozhodnete poskytnout (např. při registraci, průzkumu ), respektive nám poskytnete svůj souhlas.

 

Účel použití
Pokud nám poskytnete vaše osobní údaje, obvykle je použijeme k reagování na vaše dotazy, zpracování objednávky, nebo k zajištění vašeho přístupu ke specifickým informacím nebo nabídkám. Abychom podpořili náš klientský vztah s vámi:

Můžeme uchovávat a zpracovávat osobní údaje a sdílet je s našimi pobočkami po celém světě (a to jak uvnitř tak i vně EU), abychom lépe porozuměli vašim obchodním potřebám, učit se, jak můžeme vylepšit naše produkty a služby nebo my (nebo třetí strana našim jménem) může používat osobní údaje, abychom vás kontaktovali ohledně prezentace značky a informovali vás o relevantních informacích v rámci skupiny KAO. Pokud nechcete, aby byly vaše osobní údaje použity na podporu našich vztahů se zákazníky (zejména přímý marketing nebo průzkum trhu), budeme respektovat Vaše volbu. Nebudeme prodávat nebo jinak nabízet vaše osobní údaje třetím stranám, s výjimkou poboček Goldwell Cosmetic (CZ), s.r.o. 
Vy máte samozřejmě v každém okamžiku právo na změnu vašich dat, ať již jde o registraci pro hosty nebo on-line registrační informace.

 

Omezení účelu
Goldwell Cosmetic (CZ), s.r.o. bude shromažďovat, používat nebo zveřejňovat osobní údaje poskytnuté vámi on-line pouze pro účely oznámené vám, ledaže zveřejní:


Komunikace a využití dat
Prostřednictvím využívání telekomunikačních služeb pro přístup k naší webové stránce vaše komunikační data (např. adresu internetového protokolu) nebo údaje o využití (např. informace o začátku, konci a rozsahu každého přístupu a informace o telekomunikačních službách, ke kterým jste přistoupili), jsou technicky generována a mohl by se teoreticky vztahovat k osobním údajům. V případě nutnosti shromáždění, zpracování a použití vašich komunikačních dat, dojde k jejich zpracování v souladu s právním rámcem pro ochranu soukromí dat.

 

 

Neosobní údaje nashromážděné automaticky
Vaším přístupem na naše webové stránky můžeme automaticky (tzn. ne prostřednictvím registrace) shromažďovat neosobní údaje (např. typ vašeho internetového prohlížeče a použitý operační systém, název domény webových stránek, ze kterých přistupujete, počet návštěv, průměrný čas strávený na těchto stránkách, zobrazené stránky). Tato data můžeme používat a sdílet s našimi pobočkami po celém světě, sledovat tak atraktivitu našich webových stránek a zlepšovat jejich výkon a obsah.

 

Cookies – automaticky uložené informace ve Vašem počítači
Při zobrazení jakékoliv naší webové stránky můžeme ukládat některá data na vašem počítači ve formě "cookie", které automaticky rozpoznají vaše PC při příští návštěvě. Cookies nám mohou pomoci mnoha způsoby, např.tím, že nám umožní přizpůsobit webové stránky, aby lépe odpovídaly vašim zájmům nebo uložit heslo, abyste je znovu nemuseli zadávat při každém přihlašování. Pokud si ukládání cookies nepřejete, prosím, nakonfigurujte si svůj intenetový prohlížeč tak, aby vymazal všechny cookies, nebo aby vás před uložením cookies varoval

 

Děti
Kao nebude vědomě shromažďovat osobní údaje o dětech bez předchozího souhlasu rodičů, pokud to vyžadují příslušné právní předpisy. Budeme používat nebo zpřístupňovat pouze osobní údaje dětí v rozsahu povoleném zákonem a usilovat o souhlas rodičů v souladu s místními zákony a předpisy, nebo k ochraně dítěte. Definice „dítě“ nebo „děti“ je třeba brát v úvahu dle platných právních předpisů, jakož i dle národních a regionálních kulturních zvyklostí. 

 

Bezpečnost
Abychom ochránili vaše osobní údaje před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou nebo změnou a proti neoprávněnému odhalení nebo přísupu, Kao používá technické a organizační bezpečnostní opatření. Pokud Kao využívá poskytovatele služeb, tento poskytovatel je vázán smluvně o poskytování srovnatelné úrovně ochrany dat.   


Ochrana osobních údajů pro použití Facebook pluginu
Na našich webových stránkách jsou pluginy integrované do Facebooku a sociálních sítí Facebooku, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Budete  mít možnost rozpoznat Facebook plug-in na základě Facebook loga, a/ nebo "Like odkaz" ("Like") na našich stránkách. Přehled Facebook plug-inů můžete najít zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Když navštívíte naše stránky, budete mít přímé spojení mezi vaším prohlížečem a Facebook servery díky plug-in. Facebook tím získává informace, které stránky jste prostředictvím vaší IP adresy navštívili. Pokud kliknete na Facebook "Like" zatímco jste přihlášeni ve vašem Facebook účtu, můžete propojit obsah z našich webových stránek se svým profilem. To umožní Facebook stránkám rozpoznat, že Váš Facebook účet navštívil naše webové stránky.  Chtěli bychom zdůraznit, že my jako poskytovatelé webových stránek nemáme povědomí o obsahu přenášených dat a/nebo jak Facebook používá získané informace. Pro více informací o ochraně soukromí přejděte na   http://www.facebook.com/policy.ph

Pokud nechcete, aby Facebook rozpoznal vaši návštěvu našeho Facebook účtu, odhlašte se prosím ze svého Facebook účtu.

Na základě podmínek Facebooku se budou vaše data  načítat přímo do vašeho Facebook profilu.

Externí odkazy
Na našich webových stránkách používáme odkazy na externí webové stránky, jejichž obsah není umístěn na našem serveru. Při přidávání odkazu ověřujeme obsah externí stránky. Nicméně je však možné, že obsah může být následně změněn poskytovatelem. Pokud zjistíte, že je obsah stránek externích poskytovatelů protiprávní, informujte nás prosím.

Toto prohlášení o ochraně údajů platí pouze pro obsah umístěný na našem serveru.  

Právo na přístup
Máte oprávnění kdykoliv přistupovat k datům, která o vás máme, včetně informací o původu dat, kdo je obdržel a o účelu za jakým jsou uchovávány a je s nimi zacházeno. Vaše dotazy zasílejte prosím písemně nebo e-mailem na výše uvedenou adresu.   


Google Analýzy
Tato stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. (“Google”). Google Analytics používá “cookies”, což jsou textové soubory ukládané do vašeho počítače umožňující analyzovat webové stránky a jejich požití.  Vygenerované informace souborem cookie o použití webových stránek budou předány a uloženy na Google servrech v USA.  

V případě anonymního přístupu aktivovaného na této webové stránce, bude vaše IP adresa zkrácena v oblasti  členských států EU nebo jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve vyjimečných případech bude celá IP adresa nejprve převedena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Anonymizace IP adresy je na těchto stránkách aktivní.

Google bude tyto informace užívat v zastoupení provozovatele této webové stránky pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele a poskytovat jim další služby týkající se činnosti na této stránce a užívání internetu vůbec. 

IP adresa, kterou Váš prohlížeč zprostředkovává v rámci Google analýz, nebude spojena s žádnými jinými daty Google. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak pokud tak učiníte, nebudete moci plně využívat veškeré funkce této stránky. Můžete také znemožnit sledování od Google analýz do budoucna a to tak, že si stáhnete a nainstalujete Google Analytics Opt-out Browser Addon pro stávající webový prohížeč: tools.google.com/dlpage/gaoptout;