Vyhledat

GLOBAL NEW TALENT ARTIST

Kadeřníci, kteří mají k datu podání
přihlášky méně než 5 let odborné praxe
(s výjimkou odborného vzdělání).

GLOBAL CREATIVE ARTIST

Kadeřníci, kteří mají k datu
podání přihlášky více než 5 let praxe
(s výjimkou odborného vzdělání).

GLOBAL PARTNER ARTIST

Kadeřníci, kteří v současné době
nebo již v minulosti spolupracovali s firmou
Goldwell jako externí školitelé,
technologové nebo hostující aktéři.