“KDYŽ SE PODÍVAJÍ DO ZRCADLA A ZAMILUJÍ SI TO, CO TAM UVIDÍ – NA TO JSEM PYŠNÝ.”

Dimitrios Tsioumas

Goldwell Global Master, North America